Název Klíčová slova Kategorie Datum
Metodika mapování kulturně společenského zázemí města a využití v územním plánování město
mapování
územní plánování
kultura
Kultura a cestovní ruch 21.7.2020
Kuchařka iniciativy Zalejme.cz pro města a obce obec
participace občanů
zalévání stromů
Životní prostředí 8.7.2020
Energeticky soběstačná obec obec
energetické úspory
soběstačnost
Energetika 2.7.2020
Adaptace venkovských oblastí na klimatickou změnu venkov
klimatická změna
adaptace
Životní prostředí 22.6.2020
Revitalizace městských center a veřejných prostranství v ČR: problémy a výzvy veřejný prostor
městská centra
revitalizace měst
územní plánování
Strategické a územní plánování 16.6.2020
Záchranná sada pro města aneb Jak udržet kulturu a kreativitu město
kulturní politika
kreativní průmysl
Kultura a cestovní ruch 8.6.2020
Metodika pro zajištění spoluúčasti stavebníků na financování projektů veřejné infrastruktury veřejná infrastruktura
veřejné investice
Infrastruktura 3.6.2020
CoVpoint covid-19
firmy
platforma
Ostatní 22.5.2020
Město přátelské seniorům senioři
město
Zdravotnictví a sociální služby 20.5.2020
Předcházení vzniku odpadu v obcích - manuál pro obce obec
odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství 11.5.2020