Název Klíčová slova Kategorie Datum
Metodika pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská sídla
obec
venkov
dřeviny
Životní prostředí 13.10.2020
Hospodaření s majetkem státu v portfoliu ÚZSVM - informační materiál pro obce a kraje
obec
hospodaření
majetek
Správa a hospodaření obce 5.10.2020
Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska
dřeviny
klimatická změna
výsadba
Životní prostředí 21.9.2020
Příručka pro obce k problematice sociálního začleňování
obec
sociální začleňování
Zdravotnictví a sociální služby 10.9.2020
Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel - metodická příručka
malé obce
odpadové hospodářství
odpadní vody
Odpadové hospodářství 4.9.2020
Metodika zpracování krizových plánů
krizové řízení
krizový plán
obec s rozšířenou působností
Strategické a územní plánování 21.8.2020
Příručka pro obce k péči o opuštěné německé a další hroby na hřbitovech v České republice
obec
pohřebnictví
Ostatní 14.8.2020
Portál FireRisk
požáry
predikce
riziko
Ostatní 11.8.2020
Aplikace UZOb
smart řešení
správa obce
elektronizace
Správa a hospodaření obce 3.8.2020
Metodické materiály pro knihovny
obec
knihovna
metodika
Kultura a cestovní ruch 24.7.2020