Název Klíčová slova Kategorie Datum
Energetický management pro veřejnou správu - příručka pro energetické manažery
energetické úspory
energetický management
Energetika 10.5.2021
Brownfieldy - úspěšné regenerace napříč regiony
brownfield
regenerace
Strategické a územní plánování 4.5.2021
Metodika identifikace invencí a jejich následného zavádění do života regionů a obcí
predikce
malá města
foresight
Strategické a územní plánování 23.4.2021
Techniky efektivního řízení měst a obcí: část SWOT analýza (metodika)
řízení
SWOT analýza
Strategické a územní plánování 19.4.2021
Techniky efektivního řízení měst a obcí: část Analýza rizik (metodika)
řízení
analýza rizik
Strategické a územní plánování 19.4.2021
Metodika mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR
mapování
kreativní průmysl
Kultura a cestovní ruch 12.4.2021
Adaptační strategie rozvoje venkova - příklady dobré praxe
venkov
dobrá praxe
Strategické a územní plánování 6.4.2021
Finanční řízení obcí
hospodaření obcí
řízení
Správa a hospodaření obce 29.3.2021
Opětovné využití prostor a budov
město
územní plánování
cirkulární ekonomika
Strategické a územní plánování 22.3.2021
Zelená infrastruktura v urbánních oblastech
město
zelená a modrá infrastruktura
Životní prostředí 15.3.2021