Název Klíčová slova Kategorie Datum
Demografický webový portál pro municipality ČR demografický vývoj
obec
webová aplikace
Ostatní 6.12.2021
Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině opatření
zadržení vody
Životní prostředí 22.11.2021
Pocitové mapy participace občanů
mapování
Ostatní 15.11.2021
Metodika pro využití konceptu Venkov 3.0 v přípravě a realizaci rozvojové strategie venkovských oblastí venkov
strategie
Strategické a územní plánování 8.11.2021
Aplikace „Kam s ním?“ webová aplikace
odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství 3.11.2021
Dostupné a udržitelné bydlení ve strategických plánech sídel - výběr klíčových zjištění a souvislostí udržitelnost
bydlení
Bydlení 25.10.2021
Metodika hodnocení udržitelných chytrých měst - Smart Cities hodnocení
udržitelnost
chytré město
Strategické a územní plánování 18.10.2021
Metodika oběhového hospodářství měst a obcí obec
město
cirkulární ekonomika
Správa a hospodaření obce 12.10.2021
GisOnline.cz - chytrá mapová aplikace pro obce a města mapování
správa obce
majetek
Správa a hospodaření obce 4.10.2021
ZDAR4U - průvodcovský systém cestovní ruch
mobilní aplikace
Kultura a cestovní ruch 27.9.2021