Název Klíčová slova Kategorie Datum
Příklady energeticky úsporných projektů projekty
energetické úspory
Energetika 5.10.2022
Národní databáze brownfieldů brownfield
databáze
Ostatní 6.9.2022
Adaptace na změnu klimatu: hodnocení zranitelnosti města vůči teplotním extrémům město
klimatická změna
Životní prostředí 16.8.2022
Pojďme zavést zónu setkávání i v Česku doprava
veřejný prostor
sdílený prostor
Mobilita 5.8.2022
Komunální energetika: krok za krokem k energetickým společenstvím obec
komunitní energetika
Energetika 18.7.2022
Abeceda fondů EU 2021-2027 fondy EU
politika soudržnosti
Ostatní 11.7.2022
Metodika přístupu k energetickému plánování ve venkovských oblastech venkov
energetické úspory
plánování
Energetika 4.7.2022
Peněžní příjmy a životní náklady obyvatel: detailní pohled na území Česka příjem obyvatel
regionální disparita
regionální politika
Ostatní 27.6.2022
Energetické hospodaření obcí a měst v jejich budovách a na jejich pozemcích obec
hospodaření
energetické úspory
Energetika 6.6.2022
Metodika Chytrého venkova smart řešení
venkov
Strategické a územní plánování 30.5.2022