Název Klíčová slova Kategorie Datum
Kalkulačka vybavenosti venkovských obcí obec
webová aplikace
vybavenost
Ostatní 29.12.2021
Jak na pitnou vodu obec
pitná voda
Životní prostředí 20.12.2021
Metodika plánu udržitelné městské mobility SUMP 2.0 udržitelná mobilita
strategické plánování
Mobilita 13.12.2021
Demografický webový portál pro municipality ČR demografický vývoj
obec
webová aplikace
Ostatní 6.12.2021
Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině opatření
zadržení vody
Životní prostředí 22.11.2021
Pocitové mapy participace občanů
mapování
Ostatní 15.11.2021
Metodika pro využití konceptu Venkov 3.0 v přípravě a realizaci rozvojové strategie venkovských oblastí venkov
strategie
Strategické a územní plánování 8.11.2021
Aplikace „Kam s ním?“ webová aplikace
odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství 3.11.2021
Dostupné a udržitelné bydlení ve strategických plánech sídel - výběr klíčových zjištění a souvislostí udržitelnost
bydlení
Bydlení 25.10.2021
Metodika hodnocení udržitelných chytrých měst - Smart Cities hodnocení
udržitelnost
chytré město
Strategické a územní plánování 18.10.2021