Název Klíčová slova Kategorie Datum
Standard pro postupy rekonstrukce knihoven
knihovna
rekonstrukce
standard
Kultura a cestovní ruch 10.1.2022
Metodika participativního plánování v městském prostoru
město
participace občanů
plánování
Strategické a územní plánování 4.1.2022
Kalkulačka vybavenosti venkovských obcí
obec
webová aplikace
vybavenost
Ostatní 29.12.2021
Jak na pitnou vodu
obec
pitná voda
Životní prostředí 20.12.2021
Metodika plánu udržitelné městské mobility SUMP 2.0
udržitelná mobilita
strategické plánování
Mobilita 13.12.2021
Demografický webový portál pro municipality ČR
demografický vývoj
obec
webová aplikace
Ostatní 6.12.2021
Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině
opatření
zadržení vody
Životní prostředí 22.11.2021
Pocitové mapy
participace občanů
mapování
Ostatní 15.11.2021
Metodika pro využití konceptu Venkov 3.0 v přípravě a realizaci rozvojové strategie venkovských oblastí
venkov
strategie
Strategické a územní plánování 8.11.2021
Aplikace „Kam s ním?“
webová aplikace
odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství 3.11.2021