Název Klíčová slova Kategorie Datum
Limity využití půdy - webová aplikace půda
zemědělství
Životní prostředí 27.5.2021
Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu hospodaření s vodou
zelená a modrá infrastruktura
Životní prostředí 21.5.2021
Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí malé obce
veřejný prostor
plánování
Strategické a územní plánování 17.5.2021
Energetický management pro veřejnou správu - příručka pro energetické manažery energetické úspory
energetický management
Energetika 10.5.2021
Brownfieldy - úspěšné regenerace napříč regiony brownfield
regenerace
Strategické a územní plánování 4.5.2021
Metodika identifikace invencí a jejich následného zavádění do života regionů a obcí predikce
malá města
foresight
Strategické a územní plánování 23.4.2021
Techniky efektivního řízení měst a obcí: část SWOT analýza (metodika) řízení
SWOT analýza
Strategické a územní plánování 19.4.2021
Techniky efektivního řízení měst a obcí: část Analýza rizik (metodika) řízení
analýza rizik
Strategické a územní plánování 19.4.2021
Metodika mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR mapování
kreativní průmysl
Kultura a cestovní ruch 12.4.2021
Adaptační strategie rozvoje venkova - příklady dobré praxe venkov
dobrá praxe
Strategické a územní plánování 6.4.2021