Název Klíčová slova Kategorie Datum
Seniorská obálka senioři
integrovaný záchranný systém
Zdravotnictví a sociální služby 21.12.2020
Metodická příručka pro obce k hodnocení udržitelnosti bydlení hodnocení
udržitelnost
bydlení
Bydlení 14.12.2020
Knihovna v obci - příručka pro starosty a zastupitele obec
knihovna
Kultura a cestovní ruch 7.12.2020
Manuál pro komplexní přípravu projektů veřejných budov projekty
veřejné budovy
veřejné zakázky
Ostatní 2.12.2020
Metodika zjišťování vlivu obnovitelných zdrojů energie na hospodářství a životní prostředí mikroregionu / MAS ekonomika
obnovitelné zdroje energie
životní prostředí
Energetika 26.11.2020
Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech hodnocení
klimatická změna
zelená a modrá infrastruktura
Životní prostředí 19.11.2020
Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech územní plánování
dobrá praxe
urbanismus
Strategické a územní plánování 11.11.2020
SMART Česko: příklady dobré praxe smart řešení
dobrá praxe
Strategické a územní plánování 3.11.2020
Opětovné využití a re-use centra cirkulární ekonomika
re-use centrum
Odpadové hospodářství 26.10.2020
Jak na cirkulární veřejné zakázky veřejné zakázky
cirkulární ekonomika
Správa a hospodaření obce 15.10.2020