Název Klíčová slova Kategorie Datum
SMART Česko: příklady dobré praxe smart řešení
dobrá praxe
Strategické a územní plánování 3.11.2020
Opětovné využití a re-use centra cirkulární ekonomika
re-use centrum
Odpadové hospodářství 26.10.2020
Jak na cirkulární veřejné zakázky veřejné zakázky
cirkulární ekonomika
Správa a hospodaření obce 15.10.2020
Metodika pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská sídla obec
venkov
dřeviny
Životní prostředí 13.10.2020
Hospodaření s majetkem státu v portfoliu ÚZSVM - informační materiál pro obce a kraje obec
hospodaření
majetek
Správa a hospodaření obce 5.10.2020
Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska dřeviny
klimatická změna
výsadba
Životní prostředí 21.9.2020
Příručka pro obce k problematice sociálního začleňování obec
sociální začleňování
Zdravotnictví a sociální služby 10.9.2020
Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel - metodická příručka malé obce
odpadové hospodářství
odpadní vody
Odpadové hospodářství 4.9.2020
Metodika zpracování krizových plánů krizové řízení
krizový plán
obec s rozšířenou působností
Strategické a územní plánování 21.8.2020
Příručka pro obce k péči o opuštěné německé a další hroby na hřbitovech v České republice obec
pohřebnictví
Ostatní 14.8.2020