Název Klíčová slova Kategorie Datum
Metodika tvorby participativního rozpočtu pro města v ČR participace občanů
rozpočet
Správa a hospodaření obce 6.11.2019
Doporučení pro obce v oblasti výstavby a uzavírání smluv s investory veřejné investice
výstavba
smlouvy s investory
Ostatní 11.10.2019
Veřejná prostranství aneb jak udělat veřejný prostor dobře veřejný prostor
územní studie
Strategické a územní plánování 19.9.2019
Memorandum pro rychlý internet internet
memorandum
Infrastruktura 4.9.2019
Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky udržitelná mobilita
strategické plánování
Mobilita 22.8.2019
Adaptační opatření ve městech města
klimatické změny
adaptační opatření
Životní prostředí 8.8.2019
Návody a tipy na zapojování aktérů do rozvoje obce aktér
participace občanů
rozvoj obce
Strategické a územní plánování 10.4.2019
Doporučení a inspirace pro malé obce při řízení jejich rozvoje rozvoj obce
řízení
Strategické a územní plánování 10.4.2019
Příručka pro starosty k energetickým opatřením obec
energetické úspory
veřejné budovy
Energetika 26.3.2019
Analytický geoinformační systém obec
veřejná infrastruktura
data
geoinformační systém
Infrastruktura 15.3.2019