Název Klíčová slova Kategorie Datum
Bezplatná právní poradna pro občany
právní poradna
občan
Správa a hospodaření obce 29.3.2018
Populační kalkulátor – internetová aplikace
demografický vývoj
sociální infrastruktura
obec
Ostatní 19.3.2018
Atlas dopravní dostupnosti v České republice
Česká republika
dopravní dostupnost
atlas
Mobilita 16.3.2018
Umísťování reklamních a informačních zařízení ve městě
reklama
umístění
městský prostor
Ostatní 14.2.2018
Webová aplikace pro dynamizaci bodů zájmu do prostředí rozšířené reality
rozšířená realita
webová aplikace
dynamizace
cestovní ruch
turismus
Kultura a cestovní ruch 29.1.2018
Metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení
selhání trhu s bydlením
sociální bydlení
služba obecného hospodářského zájmu
Bydlení 23.1.2018
Metodika k novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (ubytování)
obec
cestovní ruch
místní poplatky
ubytování
Kultura a cestovní ruch 22.1.2018
Analýza potřeb měst a obcí ČR
obec
potřeby
město
Ostatní 17.1.2018
Ex-post hodnocení regionálních rozvojových projektů
projekty
hodnocení
ex-post
Ostatní 7.12.2017
Hodnocení sociální politiky jako jedné z klíčových oblastí života v obci
sociální politika
veřejná správa
veřejnost
Zdravotnictví a sociální služby 7.12.2017