Název Klíčová slova Kategorie Datum
Metodika „Hodnocení územních dopadů změn významného zaměstnavatele"
území
změna
zaměstnavatel
Ostatní 27.11.2017
Publikace „Cestovní ruch v obcích“
obec
cestovní ruch
Kultura a cestovní ruch 26.11.2017
Metodika „Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí“
obec
povodně
přívalové
ochrana
Životní prostředí 20.11.2017