Název Klíčová slova Kategorie Datum
Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí
obec
ceny
infrastruktura
Infrastruktura 3.12.2017
Metodika Konceptu inteligentních měst (Smart Cities)
inteligentní město
sdílená ekonomika
udržitelnost
ICT systémy
strategie města
participace občanů
Strategické a územní plánování 3.12.2017
Metodika "Tvorba strategických partnerství na mikroregionální úrovni"
mikroregiony
partnerství
Strategické a územní plánování 30.11.2017
Metodické a technické pokyny pro rekonstrukce, opravy, popř. výměnu a dodatečné zřizování lodžií a balkonů
bytové domy
lodžie
opravy
Bydlení 30.11.2017
Metodické a technické pokyny pro posuzování stavebních úprav a zásahů do nosné konstrukce panelových domů
panelové domy
konstrukce
zásahy
Bydlení 30.11.2017
Metodika segmentace populace ČR ve vztahu ke spotřebě kulturních statků
cestovní ruch
kulturní statky
spotřeba
ekonomika
Kultura a cestovní ruch 30.11.2017
Metodika „Hodnocení územních dopadů změn významného zaměstnavatele"
území
změna
zaměstnavatel
Ostatní 27.11.2017
Publikace „Cestovní ruch v obcích“
obec
cestovní ruch
Kultura a cestovní ruch 26.11.2017
Metodika „Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí“
obec
povodně
přívalové
ochrana
Životní prostředí 20.11.2017