Vítejte v aplikaci OBCEPRO

Nacházíte se na stránkách webové aplikace, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO). Uživatelům je poskytována i odborná pomoc formou případných konzultací s metodickými pracovníky.

Více o aplikaci

Tvorba vlastního dokumentu

Aplikace provádí zpracovatele procesem tvorby dokumentu, obsahuje nápovědy a metodické komentáře k jednotlivým pracovním krokům i kapitolám.

Začít tvořit

Inspirace u ostatních

Pro lepší orientaci v problematice tvorby PRO v praxi mají noví zájemci možnost nahlédnout do již publikovaných dokumentů ostatních obcí.

Prohlédnout dokumenty

Řízení a hodnocení PRO

Nové pokročilé funkce pro obce se schváleným PRO, které pomohou s tvorbou akčních plánů a hodnocením dokumentu.

Řízení realizace

Vzdělávání

E-learning umožňuje zájemcům seznámit se podrobněji s procesem tvorby PRO (programu rozvoje obce) a napomáhá jeho úspěšné realizaci.

Přejít k e-learningu

Novinky v aplikaci

Propojení s Informačním systémem projektových záměrů (ISPZ)

Do aplikace bylo implementováno propojení s Informačním systémem projektových záměrů (ISPZ). Pro zpracovatele PRO to znamená, že pokud obec má již zadány své projektové záměry v ISPZ, není třeba je v rámci tvorby PRO zadávat znovu, ale jednoduše je vybere ze seznamu a případně pouze doplní chybějící parametry (v části Aktivity).Možnost podílení se na zpracování více PRO ze strany MAS či DSO

V rámci aplikace ObcePRO byla implementována možnost podílení se na zpracování více PRO z jednoho uživatelského profilu místních akčních skupin či dobrovolných svazků obcí. Více informaci k této nové možnosti získá uživatel typu MAS či DSO po přihlášení do aplikace.


Legenda

  • zaregistrovaná obec
  • zaregistrovaná obec s publikovaným PRO