Vítejte v aplikaci OBCEPRO

Nacházíte se na stránkách webové aplikace, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO). Uživatelům je poskytována i odborná pomoc formou případných konzultací s metodickými pracovníky.

Více o aplikaci

Tvorba vlastního dokumentu

Aplikace provádí zpracovatele procesem tvorby dokumentu, obsahuje nápovědy a metodické komentáře k jednotlivým pracovním krokům i kapitolám.

Začít tvořit

Inspirace u ostatních

Pro lepší orientaci v problematice tvorby PRO v praxi mají noví zájemci možnost nahlédnout do již publikovaných dokumentů ostatních obcí.

Prohlédnout dokumenty

Řízení a hodnocení PRO

Nové pokročilé funkce pro obce se schváleným PRO, které pomohou s tvorbou akčních plánů a hodnocením dokumentu.

Řízení realizace

Vzdělávání

E-learning umožňuje zájemcům seznámit se podrobněji s procesem tvorby PRO (programu rozvoje obce) a napomáhá jeho úspěšné realizaci.

Přejít k e-learningu

Novinky v aplikaci

Aktualizace statistických dat v aplikaci ObcePRO

V analytické části tvorby PRO byla aktualizována nabídka statistických dat v jednotlivých kapitolách. Aktuálně jsou zde k dispozici data za rok 2022, a to jak v podobě základního přehledu indikátorů, tak i v podobě grafů a tabulek doplněných o nová data.Propojení s Informačním systémem projektových záměrů (ISPZ)

Do aplikace bylo implementováno propojení s Informačním systémem projektových záměrů (ISPZ). Pro zpracovatele PRO to znamená, že pokud obec má již zadány své projektové záměry v ISPZ, není třeba je v rámci tvorby PRO zadávat znovu, ale jednoduše je vybereLegenda

  • zaregistrovaná obec
  • zaregistrovaná obec s publikovaným PRO