Obecné informace k aplikaci

Webová aplikace je pomocníkem v tvorbě Programu rozvoje obce, která uživatele provází obsahem a strukturou dokumentu, ale nabízí mu i další užitečné nástroje, jako je práce se statistickými daty, šablony a vzory podpůrných dokumentů či e-learning. Obcím dále nabízí nástroje pro řízení a hodnocení vlastních rozvojových dokumentů. Aplikaci vytvořilo a provozuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Staňte se uživatelem

Aplikace www.obcepro.cz je určena pro obce a města. Pro přístup do aplikace je nutné zažádat Ministerstvo pro místní rozvoj o přístupové údaje, které jsou jedinečné a unikátní pouze pro danou obec. Žádost (doc) starosty obce je potřeba zaslat na adresu martin.kolmistr@mmr.cz. Dokument s vygenerovanými přístupovými právy je následně zaslán prostřednictvím datové schránky.

Jak začít aplikaci využívat?

1

Zažádejte o heslo

Stáhněte si žádost, vyplňte a pošlete na adresu v ní uvedenou.

2

Připravte se k tvorbě

Než obdržíte přístupové údaje, můžete si prostudovat Metodiku tvorby PRO a projít E-LEARNING.

3

Přihlašte se

Po obdržení přihlašovacích údajů z MMR se přihlaste do aplikace prostřednictvím pole „Přihlásit se“.

4

Vytvořte dokument

V záložce Tvorba PRO klikněte na Tvorba PRO a založte si vlastní nový dokument, na kterém můžete ihned začít pracovat.

5

Přidejte kolegy

V záložce Tvorba PRO můžete zakládat a spravovat svůj realizační tým i pracovní skupiny a udělovat přístupy do aplikace Vašim kolegům.

6

Rádi Vám poradíme

Setkáte-li se s nějakým problémem či nejasností metodického či technického rázu, pomoc naleznete v záložce Podpora.