Invence pro obce

Název Klíčová slova Kategorie Datum
Doporučený metodický postup tvorby strategických dokumentů v turismu
turismus
strategie
Kultura a cestovní ruch 7.12.2023
Aplikace Geotermální potenciál ČR
webová aplikace
geotermální energie
potenciál
Energetika 6.12.2023
Kuchařka kultivace českých měst
město
veřejný prostor
kultivace
Strategické a územní plánování 22.11.2023
Manuál pro obce a vlastníky pozemků
půda
zemědělství
pozemkové úpravy
Životní prostředí 21.11.2023
Sendvičová generace - neuchopený fenomén dnešní doby
senioři
péče
rodina
Zdravotnictví a sociální služby 20.10.2023
Komunitní energetika pro obce
obec
komunitní energetika
Energetika 3.10.2023
Metodický návod pro tvorbu strategií stárnutí v obcích
senioři
metodika
strategie
Strategické a územní plánování 19.9.2023
Aby chytré město nebylo hloupé
smart řešení
chytré město
Strategické a územní plánování 14.9.2023
Aktivní stárnutí v zemích V4 - sdílení zkušeností a dobré praxe
senioři
dobrá praxe
Zdravotnictví a sociální služby 30.8.2023
Příručka k procesu zadání, zpracování a implementace územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností
územní studie
krajina
Strategické a územní plánování 16.8.2023