Často kladené dotazy

Je využívání aplikace zpoplatněno?
Není, využívání aplikace je bezplatné.
Lze se z jednoho uživatelského profilu podílet na zpracování programů rozvoje více obcí?
Ano, uživatelé typu “dobrovolný svazek obcí” či “místní akční skupina” se mají možnost ze svých profilů podílet na zpracování programů rozvoje obcí ležících na jejich území. Více informací k této možnosti získají tito uživatelé po přihlášení do aplikace.
Mohu si změnit své heslo?
Ano, po přihlášení kliknete v záhlaví na své jméno, kde je v detailu uživatele možná změna hesla.
Při kopírování textu z různých zdrojů do editoru v aplikaci dochází k rozhození jeho formátování, lze tomuto předejít?
V editoru je možné daný text označit a využít funkcionalitu, která se nachází v záhlaví editoru „Formát – Vymazat formátování“. Další možností je kopírovaný text nejdříve vložit do Poznámkového bloku, který máte ve svém PC. Ten text očistí od veškerého formátování a následně jej můžete vložit do editoru aplikace.
V kapitole SWOT lze přidávat pouze příležitosti a hrozby. Kde mohu doplnit silné a slabé stránky, aby SWOT analýza byla kompletní?
Silné a slabé stránky se doplňují u jednotlivých částí Charakteristiky obce (vždy pod textovým editorem). Následně se automaticky zobrazují v kapitole SWOT.
Po zpracování dokumentu jsem jej převedl do formátu PDF, kde se mi nelíbí přechody některých stránek. Je možné toto nějakým způsobem upravit?
Ano, k tomuto slouží funkcionalita „Vložit – Konec stránky“, která se nachází v záhlaví editoru. Případně je možné požadovanou část textu „odentrovat“ na další stránku.
Je zveřejnění (publikování) programu rozvoje obce v aplikaci povinné?
Není, zveřejnění (publikování) je dobrovolné.
Je možné upravovat/aktualizovat již publikovaný dokument?
Ano, je ale nejdříve nutné zrušit publikování dokumentu. Tuto ikonu naleznete v záložce „Tvorba PRO – Publikované PRO“ u Vámi publikovaného dokumentu. Následně přejdete do záložky „Tvorba PRO – Tvorba PRO“, kde dokument můžete opět upravovat. Po provedených úpravách je možné dokument znovu publikovat.
V případě, že využíváme možnost nahrát do aplikace již zpracovaný rozvojový dokument, je nutné něco dalšího v aplikaci vyplňovat?
V případě, že do aplikace nahráváte již zpracovaný rozvojový dokument, měli byste na Titulní straně doplnit platnost dokumentu (od - do).