Přihlášení do aplikace OBCEPRO


Ještě nemáte vytvořený přístup do aplikace Program rozvoje obce (PRO)? Stáhněte si žádost o přístupové údaje a zašlete ji na adresu v ní uvedenou.