ID Název dokumentu Obec Publikováno
2751 Program rozvoje
Dešenice na roky 2017 - 2022
Dešenice 23.2.2022
2745 Program rozvoje
Plaňany na roky 2021 - 2031
Plaňany 17.2.2022
2076 Program rozvoje
Vižina na roky 2020 - 2030
Vižina 7.2.2022
1563 Program rozvoje
Habartov na roky 2018 - 2024
Habartov 31.1.2022
920 Program rozvoje
Hlavenec na roky 2016 - 2026
Hlavenec 28.1.2022
2610 Program rozvoje
Brtnice na roky 2021 - 2027
Brtnice 26.1.2022
2489 Program rozvoje
Česká Ves na roky 2022 - 2027
Česká Ves 25.1.2022
2727 Program rozvoje
Josefov na roky 2016 - 2022
Josefov 23.1.2022
2725 Program rozvoje
Vrbčany na roky 2021 - 2031
Vrbčany 16.1.2022
2663 Program rozvoje
Býkev na roky 2016 - 2026
Býkev 5.1.2022